portrait

Black and white studio portrait of a Vietnamese girl.