Urolithin A attenuates memory impairment and neuroinflammation in APP/PS1 mice

Zhuo Gong, Jingyi Huang, Biao Xu, Zhenri Ou, Le Zhang, Xiaohong Lin, Xiujuan Ye, Xuejian Kong, Dahong Long, Xiangdong Sun, Xiaosong He, Liping Xu, Qingqing Li and Aiguo Xuan

J. Neuroinflammation 16, 62 (2019). DOI: 10.1186/s12974-019-1450-3

Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *